impact
390 voetbalvelden en 63.216 handtekeningen

Maar liefst 2.500.000 vierkante meter is bijvriendelijk gemaakt door de campagne Bee Friendly. Dat is een oppervlakte zo groot als 390 voetbalvelden!

Met Bee Friendly heeft KRO-NCRV dit voorjaar aandacht gevraagd voor de uiterst belangrijke rol van de wilde bij voor onze voedselproductie. Mensen konden zaadzakjes aanvragen, scholen bestelden massaal het bijbehorende lespakket en maar liefst 63.216 mensen tekenden een burgerinitiatief om alle wilde bijensoorten in ons land op te nemen op de lijst Beschermde Diersoorten, conform de Wet Natuurbescherming. Zo krijgt de wilde bij een beschermde status. De handtekeningen zijn in Den Haag aangeboden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

meer impact

Veilig boodschappen doen met een beperking

In verband met de coronacrisis heeft Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken, meermalen aandacht gevraagd voor de positie van mensen met een beperking in deze spannende tijden. Zo bleek dat mensen met een beperking moeilijk boodschappen konden doen, omdat de supermarktmedewerkers deze mensen niet meer mochten helpen door de RIVM-maatregelen. Na actie van de minister van Gehandicaptenzaken heeft het Centraal Bureau Levensmiddelen de supermarkten opgeroepen om hier meer oog voor te hebben zodat iedereen gewoon boodschappen kan doen. Brink is in juni 2019 verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken en komt op voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking.

Desinfecteren met piepers

De maatregelen om het coronavirus onder controle te houden hebben grote gevolgen, zo ook voor boeren. Omdat cafés en restaurants zijn gesloten, blijven veel boeren zitten met hun oogst. De Keuringsdienst van Waarde nam daarom contact op met een boer die met een miljoen kilo frietaardappelen zit die hij niet verkocht krijgt. Door de piepers te vergisten ontstaat alcohol die verwerkt is tot desinfectiespray. Deze spray is uitgedeeld onder zorgpersoneel.

Kamervragen over geroofd Joods vastgoed

De PVV heeft naar aanleiding van onderzoek door Pointer naar geroofd Joods vastgoed Kamervragen gesteld aan maar liefst vijf ministers. De PVV slaat daarbij aan op het bericht dat vier van de vijf gemeenten niet weten of ‘tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht terwijl dat in hun gemeente wel is gebeurd’. De PVV vraagt onder meer of de regering bereid is om samen met de Nederlandse gemeenten al het geroofde ontroerend goed van Joden in kaart te brengen en dat het archief van het Nederlandse Beheersinstituut digitaal ontsloten wordt. Hier bevindt zich veel informatie bevindt over geroofd Joods bezit.