impact
De Monitor: Presentator Teun van de Keuken richt eigen school op

De particuliere school ‘De Vluchtheuvel’ in Amsterdam moet een plek worden voor kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs. De Monitor-presentator Teun van de Keuken: ‘Ik heb na verschillende reportages over ellende in onderwijsland besloten het dan zelf maar te gaan doen. Iedereen kan tenslotte een school oprichten in Nederland.’

Met deze actie toont De Monitor aan met welk gemak je in Nederland een school op kunt richten en leerplichtige leerlingen les kunt geven. Teun: ‘Je zet een bord in de tuin, brengt het ministerie op de hoogte en dat is het dan. Er is mij vooralsnog nog helemaal niets gevraagd over mijn lesplan, docenten of de leerlingen die ik les ga geven!’

meer impact

Reporter Radio: Slechte ventilatie veroorzaakt hoofdpijn op tientallen scholen

Op tientallen scholen verspreid over heel Nederland hebben leerlingen én onderwijzers last van gezondheidsklachten als gevolg van slechte ventilatie. Het gaat met name om hoofdpijn en misselijkheid. Dit blijkt uit onderzoek van ons onderzoeksjournalistieke programma Reporter Radio op NPO Radio 1.

De NOS besteedde aandacht aan deze uitkomst. Het Ministerie van OCW laat in een reactie aan Reporter Radio weten dat gemeenten en schoolbesturen samen moeten zorgen voor verbetering van het leefklimaat in de klas.

De Monitor: Meldpunt Sektesignaal buigt zich over verspreiding Avatar-ideeën op scholen

Ons programma De Monitor meldt 'sektarische groepering infiltreert in het onderwijs'. De scholen die worden genoemd spreken de aantijgingen met klem tegen.

Op basis van de bevindingen van De Monitor gaat het Meldpunt Sektesignaal, een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, om de tafel met de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie zegt op de hoogte zijn van wat er speelt, maar start vooralsnog nog geen onderzoek.